Het Weerstandfonds

De oprichter

Het Weerstandfonds is door Guido Brouwer opgericht. “De urgentie voor onderzoek naar ons immuunsysteem is bij mij ontstaan vanuit diverse factoren.

Mijn zoon Jules werd op jonge leeftijd gediagnosticeerd met een afweerstoornis, waardoor hij zeer vatbaar is voor allerlei ziektes. Ik werd daardoor geconfronteerd met de zwakte van ons immuun. Samen met Jules en mijn gezin ben ik in veel ziekenhuizen geweest en zo raakte ik in gesprek met diverse artsen en wetenschappers over onze afweer en afweerstoornissen. Er werd me verteld dat er weinig geld beschikbaar wordt gesteld voor specifieke afweeronderzoeken.”

Het Weerstandfonds is de enige stichting in Nederland die zich inzet
voor onderzoek naar onze afweer.

We willen de wetenschap ondersteunen bij het doen van verschillende onderzoeken binnen de vakgebieden immunologie en infectiologie. Lees meer over onze doelen. We laten nog steeds ziektes doordringen in ons lichaam en proberen dit te bestrijden met medicijnen, antibiotica of chemotherapie. Denk je er weleens aan dat je deze ziektes had kunnen voorkomen?
Door  te investeren in kennis van ons afweersysteem, kunnen we ons in de toekomst beter beschermen tegen virussen en bacteriën. Ook kunnen artsen en specialisten nog beter ingrijpen om aandoeningen grondiger te behandelen of zelfs te voorkomen.

Organisatie

Het bestuur bestaat uit 5 leden en is verantwoordelijk voor de totale gang van zaken. Zij nemen initiatieven en sturen deze aan, samen met per activiteit te werven vrijwilligers. Het bestuur neemt de uiteindelijke beslissing over de besteding van de gelden op basis van het advies van de Wetenschappelijke Raad en na consultatie van de Raad van Toezicht. Het bestuur legt daarnaast twee keer per jaar verantwoording af aan de Raad van Toezicht.