Waarom het Weerstandfonds werd opgericht

Het Weerstandfonds is in 2010 door Guido Brouwer opgericht.

“De urgentie voor onderzoek naar ons immuunsysteem is bij mij ontstaan vanuit diverse factoren. Mijn zoon Jules werd op jonge leeftijd gediagnosticeerd met een afweerstoornis, waardoor hij zeer vatbaar is voor allerlei ziektes. Ik werd daardoor geconfronteerd met de zwakte van ons immuunsysteem. Samen met Jules en mijn gezin ben ik in veel ziekenhuizen geweest en zo raakte ik in gesprek met diverse artsen en wetenschappers over onze afweer en afweerstoornissen. Er werd me verteld dat er weinig geld beschikbaar wordt gesteld voor specifieke afweeronderzoeken.”

Guido Jules Brouwer
Guido Jules Brouwer

Weerstandfonds organisatie

Het bestuur van het weerstandfonds bestaat uit 4 leden en is verantwoordelijk voor de totale gang van zaken. Zij nemen initiatieven en sturen deze aan, samen met per activiteit te werven vrijwilligers. Het bestuur neemt de uiteindelijke beslissing over de besteding van de gelden op basis van het advies van de Wetenschappelijke Raad en na consultatie van de Raad van Toezicht. Alle activiteiten en werkzaamheden worden onbezoldigd uitgevoerd. Het bestuur legt daarnaast twee keer per jaar verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Bestuur

  • Guido Brouwer – Voorzitter
  • Marja de Jong-Hoogstad – Secretaris
  • Nils van Zelm – Lid
  • Ton van Loon – Penningmeester

VerantwoordingRaad van Toezicht

De Raad van Toezicht staat het bestuur op regelmatige basis bij en controleert hen tijdens twee officiële momenten per jaar. De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Ronald de Groot, emeritus hoogleraar immunologie
  • Eddy Staas, partner-fiscalist BDO
  • Herman Vaanholt, ondernemer

Wetenschappelijke raad

De Wetenschappelijke Raad is verantwoordelijk voor een gedegen advies ten aanzien van het besteden van de middelen.
Aangezien de middelen er nog niet in die mate zijn zal de Wetenschappelijke Raad als laatste worden samengesteld. Deze zal gaan bestaan uit een groep mensen die zich direct of indirect bezighoudt met (onderzoek naar) het afweersysteem. We streven ernaar personen met een bepaalde expertise in huis te halen die ziektebeeld overstijgend naar de materie kunnen en willen kijken.
Het eerste lid stond aan de basis van het ontstaan van het Weerstandfonds.

  • Gert Jan Driessen, kinderarts-immunoloog, Juliana Kinderziekenhuis Den Haag