Onze doelen

Onze droom is: nooit meer ziek. Het Weerstandfonds financiert daarom onderzoeksprojecten in de vakgebieden immunologie en infectiologie, zodat we ons in de toekomst beter kunnen verdedigen tegen virussen en bacteriën.

Het Weerstandfonds richt zich op de volgende doelen:

 • Het verbeteren van onze weerstand (proactief).
 • Het beter in staat zijn om infecties te bestrijden (curatief en reactief).

Specifieke aandachtsgebieden 2016-2020:

 • Onderzoek op het gebied van:
  • Kennis & verbetering van het afweersysteem
  • Resistentie van bacteriën tegen antibiotica
 • Immunotherapie
 • Stimuleren van samenwerking in onderzoek
 • Creëren van bewustwording voor bovenstaande thema’s (belang & urgentie)

Het Weerstandfonds vraagt met name aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving, die meer vatbaar zijn voor infecties dan anderen. Voor hen is afweeronderzoek van levensbelang. Deze kwetsbare groepen zijn:

 • prematuren;
 • kwetsbare ouderen (met Multi-morbiditeit)*;
 • chronisch zieken;
 • personen die transplantaties ondergaan.

Veel mensen uit deze groepen sterven niet vanwege hun aandoening, maar vanwege een infectie. Infecties zijn het probleem, een urgent probleem.

* http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/Tijdschriftartikel/96740/Multimorbiditeit-anders-benaderen.htm

 
Doneren